436flamenco

FLAMENCO

September 4, 2018 12:01 pm Published by Leave your thoughts

Танцуването във фламенкото е много колоритно и разнообразно, защото взима елементи освен от циганската и андалуската култура, също и от ориенталската, африканската, латиноамериканската, египетската и други култури. Във фламенкото има повече от 50 различни palos (видове фламенко танц), като някои от най-известните са Алегрия, Булерия, Танго, Туенто, Тарантос, Румба, Сегириас, Фандаго, Малагенас, Севияна и други. Всеки един танц носи определено настроение, ритъм и маниер на танцуване и се изпълнява по различни поводи. Някои танци са весели и празнични. Те са по-бързи от другите и движенията са по-освободени. Други танц изразяват болка, тъга, агония и се танцуват с по-голямо напрежение и отсеченост, а трети олицетворяват срещата между мъжа и жената и имат определени части на опознаване, на контакт и на изразяване на индивидуалността.

spanish-flamenko2

Categorised in: Стилове

This post was written by admin