20140309_RBCapoeira-00298-final-LR

CAPOEIRA

August 30, 2017 2:28 pm Published by Leave your thoughts

КАПОЕЙРА СРЯДА 20:00 – 21:00

Капоейра е бразилско бойно изкуство, съдържащо множество танцови и акробатични елементи.

Капоейра, като всяко бойно изкуство, има своята философия. Учи капоейристите на взаимоуважение и положителна нагласа към живота (винаги усмихнат). Освен това човек има възможност да опознае възможностите на тялото си и да преоткрива артистичността си.

Часът включва:

  • Основни движения, техника на движение според афро-бразилския фундамент, състояние на тялото;
  • Работа с партньор: принципи за възприемане на движението, трансформация на посоката, тайминг;
  • Основни принципи на акробатика в капоейра: инерция и баланс;
  • Музика: разпределяне на вниманието между много обекти в средата, ориентиране в пространството, дишане;

Капоейра помага за:

  • Преодоляване на страха от някои скокове и акробатики на земя с използване на ръце;
  • Разнообразие при работата с партньор: нови перспективи, преодоляване на страх от скокове в близост до друго тяло;
  • Използване на инерцията на тялото за изпълнение на задачи за сметка на мускулна сила;
  • Ще научим как манталитетът и културата на един народ може да се предава чрез движението.

452502371

 

Categorised in: Стилове

This post was written by admin