Screen Shot 2017-11-06 at 3.43.15 PM

ТРЕНИРАЙ С КАРТИ MULTISPORT И MULTISPORT KIDS

November 6, 2017 2:18 pm Published by Leave your thoughts

Сега всеки притежател на картата MULTISPORT или MULTISPORT KIDS може да тренира в International Dance Academy 360º. Важно е да знаете, че картата MULTISPORT или MULTISPORT KIDS можете да посетите само 1 занятие в 1 обект за 1 ден. Занятията по Pole Dance не важат с картите на MULTISPORT или MULTISPORT KIDS.

Categorised in: Новини

This post was written by admin